O společnosti Novinky Akce Reference Podporujeme Kontakt Kariéra Mapa stránek Ke stažení Náměty a připomínky

Schöck Isokorb®

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Pro dřevěné balkóny

S prvkem Schöck Isokorb® typ KSH, který termicky odděluje vykonzolované dřevěné konstrukce od železobetonového stropu, se architektům a projektantům otevírají zcela nové možnosti řešení staveb. Tepelné mosty a z nich vyplývající problém plísně ve vnitřích prostorách budov již patří minulosti. Inovativní způsob připojení nosných trámů zabezpečuje dlouhou životnost, stabilitu a dokonalý vzhled každé dřevěné konstrukce a umožňuje vysoký stupeň prefabrikace. Pro vykonzolované konstrukce je určen prvek Schöck Isokorb® typ KSH, pro podepřené dřevěné konstrukce pak Schöck Isokorb® typ QSH.


Schöck Isokorb® typ KSH – pro vykonzolované dřevěné konstrukce

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Schöck Isokorb®  typ KSH – pro vykonzolované dřevěné konstrukce

Pro dřevěné balkóny

Schöck Isokorb® typ KSH umožňuje termicky přerušené napojení vykonzolovaných dřevěných prvků na železobetonové konstrukce. Tento výrobek přenášející ohybové momenty a posouvající síly se skládá z části kotvené do železobetonové konstrukce s integrovaným izolantem a kotevní desky pro upevnění dřevěných trámů.

Poznámka: více obchodních a technických informací na vyžádání.


Schöck Isokorb® typ QSH – pro přenášení posouvajících sil u dřevěných konstrukcí

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Schöck Isokorb® typ QSH – pro přenášení posouvajících sil u dřevěných konstrukcí

Pro dřevěné balkóny

Schöck Isokorb® typ QSH umožňuje termicky přerušené napojení podepřených dřevěných konstrukcí. Tento prvek přenášející posouvající síly se skládá z části kotvené do železobetonové konstrukce s integrovaným izolantem a kotevní desky pro upevnění dřevěných trámů.

Poznámka: více obchodních a technických informací na vyžádání.