O společnosti Novinky Akce Reference Podporujeme Kontakt Kariéra Mapa stránek Ke stažení Náměty a připomínky
Antivibrační materiály; tlumení kročejového hluku > Sylomer - antivibrační izolace

Sylomer

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Sylomer

Trvale pružné pásy vyrobené na bázi polyatherurethanu (PUR) vhodné pro snížení vibrací a otřesů. Používají se jako trvale pružné podložky pod hlučné stroje, základy strojů ale i do základů budov.
Vibrace a strukturální hluk mohou vést ke značným problémům v budovách nebo při práci na strojích. Oba jevy – vibrace i strukturální hluk – můžou být snižovány přímo na zdroji nebo u příjemce. Nejekonomičtější a nejefektivnější je samozřejmě předcházení vzniku vibrací a strukturálního hluku přímo na zdroji samotném. Toto může být provedeno pomocí strojů vykazujících nízký hluk a vibrace nebo návrhem stavebních prvků , které tlumí tyto vibrace . Jestliže není možné předejít vzniku strukturálního hluku u existujícího zdroje chvění (nebo ochránit určitou oblast), musí být zdroj důsledně oddělen od okolních konstrukcí, což se běžně provádí pomocí pružného uložení.

Uložení zdrojů vibrací a strukturálního hluku:
Vzhledem k tomu, že se typ SYLOMERU SR volí na základě stálého statického zatížení, vychází 3 základní uložení zdrojů:

- celoplošné
- na pásy
- terčové

Celoplošné uložení má výhodu jednoduché konstrukční metody a nebezpečí šíření vibrací je nízké.Pružná separační vrstva je provedena obvykle mezi základovou deskou a železobetonovou deskou, na které leží stavba . Základové konstrukce by měly být co možná nejtužší, aby snížení vibrací bylo co možná nejefektivnější. Strukturální zatížení je roznášeno do celé plochy.

Uložení na pásy SYLOMERU :
Tam, kde je zatížení roznášeno liniově, je výhodnější použít pásy SYLOMERu. Pásy jsou umístěny mezi tuhými základovými pásy a konstrukcí železobetonové desky, na které je uložena stavba. Další variantou je také uložení stěn přímo na pružné pásy SYLOMER.

Uložení na terče (bodové uložení)
Stavba na pilotech nebo uložení individuálních sloupů je izolace prováděna pomocí terčů (uložení bodové). Aplikované zatížení určuje možné uložení na pružných terčích ze SYLOMERu. Zatěžovací plocha může být upravena tam, kde je to nutné tak, aby výsledné snížení vibrací odpovídalo požadavkům.

Přílohy

Technologický postup pro Sylomer 1_2014 želex
Technologický postup pro Sylomer 1_2014 želex
Sylomer SR11
Sylomer SR11
Sylomer SR18
Sylomer SR18
Sylomer SR28
Sylomer SR28
Sylomer SR42
Sylomer SR42
Sylomer SR55
Sylomer SR55
Prohlášení o vlastnostech_POV Sylomer
Prohlášení o vlastnostech_POV Sylomer
Osvědčení o shodě Sylomer
Osvědčení o shodě Sylomer