O společnosti Novinky Akce Reference Podporujeme Kontakt Kariéra Mapa stránek Ke stažení Náměty a připomínky

Schöck Isokorb® přerušení tepelných mostů - úvod, přehled prvků

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Nosný tepelně-izolační prvek pro vykonzolované stavební konstrukce.

Prvek Schöck Isokorb® je nosný tepelně-izolační prvek sloužící k termickému přerušení vykonzolovaných stavebních konstrukcí u materiálových přechodů beton-beton, beton-dřevo, beton-ocel a ocel-ocel. Prvek Isokorb® zabraňuje vzniku tepelných mostů a předchází tak tvoření kondenzátu a plísní.

• Beton - beton (izolace 80 mm)
• Beton - beton (izolace 120 mm)
• Beton - dřevo
• Beton - ocel
• Ocel - ocel

Přerušení tepelných mostů

Tepelné mosty jsou častou příčinou stavebních poruch jako je vlhké zdivo a vznik plísní.
Právě u vykonzolovaných konstrukcí, např. u balkónů, dochází často k těmto problémům. V prvku Schöck Isokorb® mají stavební specialisté k dispozici účinné protiopatření. Schöck Isokorb® termicky odděluje stavební konstrukce a je zároveň součástí statického řešení. Proto se o něm hovoří jako o nosném tepelně-izolačním prvku.

Poznámka: více obchodních a technických informací na vyžádání.


Schöck Isokorb®typ K s modulem HTE (izolace 80 mm) beton-beton

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Schöck Isokorb®typ K s modulem HTE (izolace 80 mm) beton-beton

Slouží pro izolaci volně vyložených balkónů. Přenáší ohybové momenty a posouvající síly. Integrované tlakové ložisko a inovovaný tvar smykové výztuže umožňují rychlé, bezpečné a jednoduché zabudování na stavbě.
• termicky odděluje předsazené železobetonové konstrukce od budovy
• díky speciálnímu tlakovému ložisku (modul HTE) jsou tepelné ztráty redukovány na minimum
• snižuje náklady na vytápění, redukuje emise CO2 a šetří přírodní energetické zdroje
• tlaková ložiska (moduly HTE) lícují s povrchem tepelné izolace, což usnadňuje zabudování ve výrobně prefabrikovaných dílců i na staveništi

Poznámka: více obchodních a technických informací na vyžádání.


Schöck Isokorb® typ KF s modulem HTE (izolace 80 mm) beton-beton

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Schöck Isokorb® typ KF s modulem HTE (izolace 80 mm) beton-beton

Tento typ je určen pro výrobu prefabrikovaných stropních dílců. Přenáší ohybové momenty a posouvající síly. Vyznačuje se jednoduchou výrobou v panelárně, bezpečnou přepravou a jednoduchou montáží na stavbě.

Poznámka: více obchodních a technických informací na vyžádání.


Schöck Isokorb® typ K-Eck s modulem HTE (izolace 80 mm) beton-beton

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Schöck Isokorb® typ K-Eck s modulem HTE (izolace 80 mm) beton-beton

Prvek pro izolaci balkónů na vnějších rozích se zesílenou výztuží.

Poznámka: více obchodních a technických informací na vyžádání.


Schöck Isokorb® typ K-HV s modulem HTE (izolace 80 mm) beton-beton

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Schöck Isokorb® typ K-HV s modulem HTE (izolace 80 mm) beton-beton

Pro izolaci volně vyložených balkónových desek snížených oproti stropní desce.

Poznámka: více obchodních a technických informací na vyžádání.


Schöck Isokorb® typ K-BH s modulem HTE (izolace 80 mm) beton-beton

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Schöck Isokorb® typ K-BH s modulem HTE (izolace 80 mm) beton-beton

Pro izolaci volně vyložených balkónových desek nadvýšených oproti stropní desce.

Poznámka: více obchodních a technických informací na vyžádání.


Schöck Isokorb® typ K-WO s modulem HTE (izolace 80 mm) beton-beton

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Schöck Isokorb® typ K-WO s modulem HTE (izolace 80 mm) beton-beton

Pro izolaci volně vyložených balkónových desek kotvených do stěn nad úrovní balkónu.

Poznámka: více obchodních a technických informací na vyžádání.


Schöck Isokorb® typ K-WU s modulem HTE (izolace 80 mm) beton-beton

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Schöck Isokorb® typ K-WU s modulem HTE (izolace 80 mm) beton-beton

Pro izolaci volně vyložených balkónových desek kotvených do stěn pod úrovní balkónu.

Poznámka: více obchodních a technických informací na vyžádání.


Schöck Isokorb® typ Q s modulem HTE (izolace 80 mm) beton-beton

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Schöck Isokorb® typ Q s modulem HTE (izolace 80 mm) beton-beton

Pro izolaci kloubově uložených balkónových desek a lodžií. Přenáší pouze posouvající síly.

Poznámka: více obchodních a technických informací na vyžádání.


Schöck Isokorb® typ V (izolace 80 mm) beton-beton

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Schöck Isokorb® typ V (izolace 80 mm) beton-beton

Pro izolaci kloubově uložených balkónových desek, lodžií a balkónů. Přenáší pouze posouvající síly.

Poznámka: více obchodních a technických informací na vyžádání.


Schöck Isokorb® typ HP-MODUL (izolace 80 mm) beton-beton

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Schöck Isokorb® typ HP-MODUL (izolace 80 mm) beton-beton

Prvek Schöck Isokorb typ HP-Modul je nosný tepelně-izolační prvek sloužící k bodovému přenášení horizontálních sil působících rovnoběžně s obvodovou stěnou nebo i kolmo k ní. Je doplňkem pro základní typy Isokorbů (např. typ K, typ Q, typ QP, typ V).

Poznámka: více obchodních a technických informací na vyžádání.


Schöck Isokorb® typ EQ-MODUL (izolace 80 mm) beton-beton

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Schöck Isokorb® typ EQ-MODUL – doplňkový modul pro namáhání působící při zemětřesení.

Prvek Schöck Isokorb typ EQ-Modul je doplněk standardních prvků (např. typu K) pro namáhání působící při zemětřesení. Bodově přenáší vodorovně působící posouvající síly a v kombinaci s typem K také nadzvedávací momenty.

Poznámka: více obchodních a technických informací na vyžádání.


Schöck Isokorb® typ D (izolace 80 mm) beton-beton

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Schöck Isokorb® typ D (izolace 80 mm) beton-beton

Pro izolaci balkónových desek pronikajících do stropních polí. Přenáší záporné i kladné ohybové momenty i posouvající síly.

Poznámka: více obchodních a technických informací na vyžádání.


Schöck Isokorb® typ O (izolace 80 mm) beton-beton

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Schöck Isokorb® typ O (izolace 80 mm) beton-beton

Pro izolaci krátkých stropních konzol sloužících například jako podpory pro zděný plášť.

Poznámka: více obchodních a technických informací na vyžádání.


Schöck Isokorb® typ A (izolace 80 mm) beton-beton

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Schöck Isokorb® typ A (izolace 80 mm) beton-beton

Pro přerušení tepelného mostu o monolitických atik.

Poznámka: více obchodních a technických informací na vyžádání.


Schöck Isokorb® typ S (izolace 80 mm) beton-beton

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Schöck Isokorb® typ S (izolace 80 mm) beton-beton

Pro izolaci konzolovitě vyložených průvlaků.

Poznámka: více obchodních a technických informací na vyžádání.


Schöck Isokorb® typ W (izolace 80 mm) beton-beton

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Schöck Isokorb® typ W (izolace 80 mm) beton-beton

Pro izolaci konzolovitě vyložených stěn.

Poznámka: více obchodních a technických informací na vyžádání.