O společnosti Novinky Akce Reference Podporujeme Kontakt Kariéra Mapa stránek Ke stažení Náměty a připomínky

Schöck Isokorb® KXT s HTE modulem (izolace 120 mm) beton-beton

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Schöck Isokorb® KXT s HTE modulem (izolace 120 mm) beton-beton

Pro volně vyložené balkóny.

Schöck Isokorb® typ KXT: tepelně i akusticky izolující prvek pro volně vyložené železobetonové balkóny

Schöck Isokorb® typ KXT s tlakovým ložiskem HTE a tloušťkou izolantu 120 mm je nosný tepelně-izolační prvek pro volně vyložené balkóny, který přenáší ohybové momenty a posouvající síly. Díky tvaru smykové výztuže nahrazuje potřebu lemovacích otevřených třmínků na balkónové straně, jejichž užití je jinak nutné. Prvek není schopen přenášet krouticí momenty.

Optimalizace modulu HTE (High Thermal Efficiency) - díky nové receptuře vysokopevnostního betonu vyztuženého mikroskopickými nerozovými vlákny s kamenivem Kronolith došlo ke 40% zlepšení tepelně-izolačních vlastností při zachování původní velikosti přůřezu. Dalšími pozitivními vlastnostmi modulu HTE je jeho nadprůměrná únosnost a atestovaná dlouhodobá bezpečnost. Je proto ideální kombinací vysoké únosnosti a optimální tepelné izolace. Toto progresivní konstrukční řešení je jedním z hlavních důvodů pro velmi nízkou tepelnou vodivost Isokorbu® XT.

Poznámka: více obchodních a technických informací na vyžádání.