O společnosti Novinky Akce Reference Podporujeme Kontakt Kariéra Mapa stránek Ke stažení Náměty a připomínky

NAUTILUS® nuovo

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

SYSTÉMOVÉ ODLEHČUJÍCÍ PRVKY PRO BETONÁŽ ŽELEZOBETONOVÝCH MONOLOTICKÝCH STROPNÍCH DESEK

Systém prvků NAUTILUS slouží pro vylehčování monolitických železobetonových desek o konstantní tloušťce.
Ze statického hlediska je plná stropní deska nevýhodná. A to nejen z hlediska vysoké spotřeby materiálu, ale i z důvodu vysoké hmotnosti samotné konstrukce desky, kde v návaznosti na uvedenou vlastnost dochází ke snižování užitného zatížení-vlivem vysoké hmotnosti plné desky.
Vylehčení konstrukce pomocí prvků NAUTILUS se provádí vkládáním prvků dovnitř samotné konstrukce. Tím zůstává tlačená oblast zachována, ale v tažené oblasti prvku, dochází k soustředění namáhání do jednotlivých trámů, kde je přebírá příslušná tahová výztuž. Ve srovnání s plnou deskou dochází ke koncentraci tahové výztuže z celé šířky desky do trámů, které vznikly použití prvků NAUTILUS.

V oblastech, kde jsou uloženy prvky NAUTILUS, tak zůstává pouze krycí spodní a tlačená horní deska.
Tím je dosaženo značné úspory materiálu, díky které klesá cena a zároveň se snižuje působící vlastní tíha konstrukce a je možné konstrukčně řešit desky pro mnohem větší rozpony a hodnoty užitného zatížení.