O společnosti Novinky Akce Reference Podporujeme Kontakt Kariéra Mapa stránek Ke stažení Náměty a připomínky

DEFENDER®

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

HYDROIZOLAČNÍ PANELY NA OCHRANU ZÁKLADŮ STAVEB PROTI PODMÁČENÍ

Panely DEFENDER svojí tloušťkou 70 mm a vysokou pevností nahrazují běžné nopkové folie a štěrkový obsyp u novostaveb i silně podmáčených staveb. Obvykle se jedná o starší a historické objekty v místech s vysokou hladinou spodní vody, nepropustnou jílovitou či bažinatou půdou, pravidelnými záplavami nebo objekty uprostřed bujné vegetace. Svojí účinností odpovídají panely DEFENDER zhruba 50 až 80 cm hrubého drenážního štěrku. Jednotlivé panely se spojují mezi sebou pomocí zámků po jejich obvodu.

Výhody systému DEFENDER®:
• oddělení okolní podmáčené půdy od základů
• snížení potřeby nákladných sanací spojených
• odvlhčením a podřezáváním zdiva
• výborná odolnost v tlaku
• vysoká vodotěsnost díky systému zámků s překrytím
• zahraňují ochlazování základů
• odpadá nutnost obsypu základů porézním materiálem
• odolnost proti poškození a prorůstání kořenů
• jednoduchá instalace a vysoká účinnost