O společnosti Novinky Akce Reference Podporujeme Kontakt Kariéra Mapa stránek Ke stažení Náměty a připomínky

ELEVETOR®

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

SYSTÉM PRVKŮ ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ S VÝŠKOU H70 až H265 cm NA ODLEHČENÍ ZÁKLADŮ STAVEB, SNÍŽENÍ NÁKLADŮ A VÝSTAVBU RETENČNÍCH NÁDRŽÍ

Systém ztraceného bednění ELEVETOR® je určen pro stavby, u kterých je nutné dosáhnout zvýšení úrovně podlahy o 70 až 250 cm. Oproti tradičnímu zavážení výplňovým materiálem lze dosáhnout velmi významných úspor při manipulaci s velkými objemy výplňového materiálu (štěrk, písek nebo stavební suť) a jejich hutnění. Velmi významná je i úspora betonu při lití tlustých betonových desek.

Nejnovějším trendem je použití systému ELEVETOR na výstavbu nízkonákladových zastropených retenčních nebo požárních nádrží a zásobníků vody. Zde úspora spočívá v nahrazení velmi nákladných a těžkých nosníků a krycích železobetonových desek lehkou konstrukcí zhotovenou na přímo místě bez přesunů těžkých a objemných hmot.

VÝHODY SYSTÉMU ELEVETOR®:
· snížení spotřeby betonu, štěrku či jiného výplňového materiálu a prací až o 90%
· účinný samovolný (nebo nucený) odvod vlhkosti ze základů staveb
· dokonalý odvod radonu ze základů staveb v oblastech jeho výskytu
· možnost řízené tepelné izolace a chlazení regulací rychlosti proudění vzduchu
· levná doprava a snadná manipulace díky nepatrné hmotnosti a stohování prvků do sebe
· velmi dobré vyplnění dané plochy díky snadnému seříznutí
· usnadnění pokládky rozvodů přímo ve volném meziprostoru
· snížení nákladů na výstavbu zastropených retenčních nebo požárních nádrží

MOŽNOSTI POUŽITÍ SYSTÉMU ELEVETOR®:

■ PROVĚTRÁVANÉ VÝPLNĚ ZÁKLADŮ STAVEB u velké části průmyslových a komerčních staveb je po sejmutí ornice a vybetonování patek nebo základových pásů nutné navážet velké množství výplňového recyklátu, štěrku a písku, aby bylo možné odlít základovou desku podlahy. Výška této výplně běžně dosahuje výšky 1 až 2 metrů. Její velká hmotnost navíc zvyšuje tlak na mnohdy málo únosné podloží. Použitím systému ELEVETOR® lze dosáhnout zásadních úspor a snížit hmotnost stavby. Navíc lze vytvořený dutý prostor využít k odvádění kancerogenního radonu, vlhkosti a natažení odpadů a chrániček elektrických kabelů a přívodů vody a alektřiny.

Ztracené bednění ELEVETOR® se bežně používá pro světlost prostoru do 2,5 m. U větších světlostí může dojít k problémům se zatečením betonu do nosných sloupů a snížení pevnosti !!!


■ RETENČNÍ NÁDRŽE NA VODU systém ELEVETOR TANK je mezičlánkem mezi relativně levnými retenčními a vsakovacími systémy z plastových komor nebo bloků a železobetonovými nádržemi na akumulaci dešťové, užitkové nebo pitné vody.

Hlavní výhodou oproti těmto systémům je možnost vytvoření potřebného akumulačního objemu s poměrně nízkými náklady. Předností je i snadné mechanické čištění, údržba a opravy - např. nástřikem sanačních pryskyřic - protože světlá rozteč nosných sloupů 45,5 cm umožňuje snadný průchod dospělé osoby. Systém je velmi výhodný zejména pro velké nádrže s akumulačním objemem nad 100 m3. Oproti běžným uzavřeným nádržím z litého armovaného betonu dochází k výrazným úsporám na zastropení a strop lze přejíždět i těžkými vozidly.

Poznámka: více obchodních a technických informací na vyžádání.