O společnosti Novinky Akce Reference Podporujeme Kontakt Kariéra Mapa stránek Ke stažení Náměty a připomínky

Použití systémů ztraceného bednění

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

V moderním stavebnictví se lehké, levné a velmi variabilní systémy ztraceného bednění GEOPLAST® ze směsi netoxických recyklovaných plastů (PP) používají na účinné řešení následujících problémů:

■ Odvětrání radonu a vlhkosti
pomocí prvků MODULO® a MULTIMODULO® vestavěných do podlah lze účinně odvádět nebezbečný radon i napomáhat odvodu vlhkosti u novostaveb i rekonstrukcí starších a historických objektů.

■ Vylehčení podlahových konstrukcí
použití systémů MODULO® a ELEVETOR® výrazně snižuje náklady na navážku a její hutnění při zakládání staveb při současném zvýšení tuhosti základové desky a snížení tlaku stavby na podloží.

■ Zlepšení tepelené izolace podlah
u chladíren a mrazíren lze instalací prvků MODULO H20 až H40 výrazně snížit spotřebu elektrické energie při současném snížení nákladů na tepelnou dispozici.

■ Výstavba zásobníků vody
systém ELEVETOR® umožňuje výrazně snížit náklady na zastropení retenčních nádrží a zásobníků vody a optimálně využít prostorové dispozice.

■ Provětrání kompostu
vestavění prvků BIOMODULO® do podlahy kompostáren umožňuje do biomasy přivádět čerstvý vzduch který je nutnou podmínkou jejího tlení.

Výhody konstrukce
Prvky ztraceného bednění MODULO®; MULTIMODULO®; MODULO® a ELEVETOR® využívají principu vylehčení nosné desky kupolovitými výdutěmi spodní strany. Tímto zpúsobem lze zachovat tuhost nosné desky při výrazném snížení její hmotnosti a tedy i současném snížení spotřeby betonu, výplňového materiálu (štěrk nebo recyklát) a nákladů s jeho dopravou a hutněním. Základové stěny i desku lze odlít najednou jako monoblok a vyloučit tak možnost vzniku trhlin.

Prostor pod kopulemi lze využít nejen na odpařování a odvod vlhkosti a škodlivých plynů (radon), ale ina položení rozvodů instalace nebo tepelnou izolaci.