O společnosti Novinky Akce Reference Podporujeme Kontakt Kariéra Mapa stránek Ke stažení Náměty a připomínky

Schöck Isokorb® 120 mm beton-beton

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Pro materiálový přechod beton-beton
Nosný tepelně-izolační prvek s tloušťkou izolantu 120 mm

zlepšení tepelně-izolačních vlastností o 30%*
zlepšení útlumu kročejového hluku o 50%**

Nejnovější generace prvků Schöck Isokorb® zajišťuje napojení balkónu s optimálními tepelně-technickými vlastnostmi a účinným útlumem kročejového hluku. Tyto výrobky spolehlivě splňují neustále rostoucí nároky na tepelnou i akustickou izolaci a výrazně převyšují aktuální požadavky norem.

Napojení balkónu s prvkem Isokorb® XT bylo dokonce certifikováno institutem "Pasivní dům" z německého Darmstadtu jako “konstrukce s minimalizovanými tepelnými mosty”. Nyní je tedy možno realizovat volně vyložené balkóny i u pasivních domů.

* Průměr hodnot ekvivalentního Req pro prvky typu KXT a QXT ve srovnání s odpovídajícími prvky Schöck Isokorb® typu K a Q tloušťky 80 mm.

** Ve srovnání s odpovídajícími typy prvků Schöck Isokorb® tloušťky 80 mm a výšky 180 mm, vztaženo na ΔLn,v,w.